Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487,9 milyar TL, bütçe gelirleri 268,2 milyar TL ve bütçe açığı 219,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Haziran ayında 219 milyar 637 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Haziran ayında 182 milyar 263 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Bütçe giderleri
Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 487 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 37 milyar 375 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek’ten faiz kararı sonrası açıklama Bakan Şimşek’ten faiz kararı sonrası açıklama


2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Haziran ayında 487 milyar 862 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 212 milyar 78 milyon TL harcama yapılmıştır. Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,5 iken 2023 yılında yüzde 10,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 450 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8 iken 2023 yılında yüzde 11,5 oldu.


Bütçe gelirleri
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 231 milyar 158 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 30 milyar 592 milyon TL oldu.
2022 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 181 milyar 19 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 48,2 oranında artarak 268 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 7,1 iken 2023 yılında yüzde 7 oldu. 2023 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 231 milyar 158 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7 iken 2023 yılında yüzde 7,2 oldu.