19 Şubat 2019, Salı

Akşener'den Dikkat Çeken Kısa Dönem Askerlik Vaadi

Akşener'den Dikkat Çeken Kısa Dönem Askerlik Vaadi

Seçim Beyannamesini Açıklayan Akşener'den Yüksek Okul Mezunlarına Kısa Dönem Askerlik Vaadi

138 sayfalık seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Mesleki yüksek okul mezunlarına kısa dönem imkanı sağlayacağız" gibi bir çok dikkat çeken vaatte bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Salonda kalabalık bir gruba hitap eden Akşener'in ilk seçim vaadi "TRT'yi satacağım" oldu.

Göreve gelmeleri durumunda parlamenter sistemi hayata geçireceklerini belirten Akşener, "Seçim barajını da yüzde 5'e indireceğiz" dedi.

Askerlikle ilgili düzenleme de yapacaklarını belirten Akşener, "Mesleki yüksek okul mezunlarına kısa dönem imkanı sağlayacağız" diyerek dikkat çeken bir vaatte bulundu.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

"Her gün ama her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini, sorumlu devlete bırakmalıdır. Değerli arkadaşlarım, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışıyla Türkiye yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Sahip olduğumuz değerlere güvenerek açığı kapatmaktır diyoruz. Bu yeni çağda, yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Yeni dünyada en önemli hassasiyet, ülkelerin bekalarını önceliğine almaktır. İnsanın ne istediğini, ne hissettiğini hayata geçirebilmek önemlidir.

"EGEMENLİĞİ YENİDEN MİLLETE VERECEĞİZ"

Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamanter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şeklinde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır.

Muassır medeniyetten kopmak üzereyiz. Toplumumuz, bireysel silahlanma, taciz, tecavüz gibi durumlarla yaşamaktadır. Ekonomimiz müteahhit ekonomisi olmuştur. Huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak isteyen tüm insanlarımız vardır. Göreve gelir gelmez OHAL'e son vereceğiz.

"İŞLEVİ KALMAYAN TRT'Yİ SATACAĞIZ"

Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Medya aracılığı ile size eksik, ve yalan bilgi veriyorlar. Bu anlayışı temelden değiştireceğiz. Tarafsız bilgilendirilmeniz için medyaya önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermayeden bağımsız haber kuruluşlarının önünü açacağız. RTÜK'ü siyasetten arındırarak, asli görevine döndüreceğiz. Kamunun ödediği belgelerle hükümet borazanlığından başka işlevi kalmamış TRT'yi satacağız. Sanırım en çok alkış alan vaadimiz TRT'nin satılması oldu.

"ALLAH İLE DEVLET ARASINA..."

Şiddetin toplum içinde azaltılması amacıyla, her türlü şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran mesajları yayanlara idari ve cezai işlemler uygulayacağız. İnterneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları üzerinden oy devşirme işlemini kapatacağız. Allah ile devlet arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Her tür inanca ait din mekanlarını devlet olanaklarından eşit yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

"PARLAMENTER SİSTEMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bir uzlaşı Anayasa'sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamanter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için insiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz parlamanter sistemi en kısa sürede hayata geçirmektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın.

"SEÇİM BARAJINI YÜZDE 5'E İNDİRECEĞİZ"

Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir. Baskıcı ve hükümran devlet anlayışı ile güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Ceza yargılamalarında evrensel hukuk ilkelerine uyum sağlayarak adil yargılamayı hayatı geçireceğiz. Kovuşturma, soruşturma döneminde yasadışı yöntemler uygulayanlara idari yaptırım kararları alacağız.

"SAYIŞTAY'I İŞLER HALE GETİRECEĞİZ"

Devletin millete üsten bakan değil, vatandaş için var olduğunu belirten bir anlayış yerleştireceğiz. Eşe, dosta göre değil, bilgiye göre karar alan yapıyı kuracağız. Hiçbir örgütün devlette yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut iktidar tarafından tamamen devredışı bırakılan Sayıştay'ı tekrar işler hale getireceğiz

Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek. Kamuya atamalarda liyakati hakim kılacağız. Liyakati gözetmeyen sıralı yöneticilere yaptırım getireceğiz. Terör örgütüne soru sevk edenlerin dönemini kapatacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Bütün kamu kuruluşlarında çalışan personelin 657 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz. Devlet farklı bir uygulama içerisinde olamaz. Kamudaki hizmet sınıflarını yeniden düzenleyecek, aynı statüdeki maaş farklılıklarını gidereceğiz.

"ER VE ERBAŞLARA KADROYA GEÇME FIRSATI SUNACAĞIZ"

Gece gündüz demeden görev başında olan polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Uzman er ve erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunacağız.

Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini artıracağız 3600 ek gösterge alabilmelerinin önünü açacağız. Biz öğretmenlerimizi çok seviyor ve onlara güveniyoruz. Performans sistemi gibi ucube bir duruma son veriyoruz.

"MUHTARLAR BAŞIMIZIN TACIDIR"

Sağlık personelimize güveniyoruz. Onların zor işler yaptığının farkındayız. Mevcut performans sistemini kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımızı e-devlet üzerinden uygulanacak mini e referandum uygulamasıyla karar mekanizmasına dahil ederek katılımcı demokrasiyi hayata geçireceğiz. Muhtarlarımız başımızın tacıdır. Belediyelerin yönetim mekanizmalarına aktif şekilde katılımından yanayız. Muhtarlarımıza mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden ödenek tahsis ediyoruz.

Metropol şehirler için özel bir yönetim modeli gerçekleştiriyoruz. İstanbul için acil yönetim planı uygulamaya koyacağız. Rant uğruna tahrip edip 'yanlış yaptık' diyerek itirafta bulunanların şehircilik anlayışını tamamen ortadan kaldıracağız. İnsan doğasına, ülkemizin doğal zenginliklerine uygun bir kentleşme anlayışına sahip 'iyi kent' modelini hayata geçireceğiz.

Ülkemizde yolsuzluk, rüşvet bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmüş durumdadır. Siyasetimizin ahlak, saydamlık üzerine kuracağız. Saray eşrafının kendilerine finans ve medya desteği sağlamaları karşılığında, belirli sermaye gruplarının kayırıldığı yandaş ekonomi sistemini yok edeceğiz. İktidarımızın ilk 6 ayında kamuda şeffaflık ve siyasi ahlak yasası çıkartarak yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız.

Kamu ihale mevzuatını gözden geçirecek, uygulamasında etkinlik ve şeffaflık sağlayacağız.

"AB İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ"

Dış politikada şiarımız 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesidir. Bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen fakat aynı zamanda ulusal güvenliğimizi merkezine alan, gerçekçi istikrarlı çok yönlü aktif bir dış politika izleyeceğiz.

AB ile ilişkileri yeniden ele alacağız, müzakere sürecini derhal hızlandıracağız. Komşu ülkelerle anlaşmazlıkları çözmek ve ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Yakın coğrafyamızda yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan terör ve göç gibi sorunlardan ülkemizin etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacağız.

KKTC her zaman ve her koşulda Türkiye'nin gücünü yanında hissetmeye devam edecektir. Bilinsin ki Kıbrıs Türk halkının istemediği hiçbir politikanın hayata geçmesi mümkün değildir.

FETÖ'yü başımıza bela edenler 'ne istediler de vermedik' diyenlerdir. FETÖ ile mücadeleyi etkin şekilde sürdüreceğiz. Kesinlikle FETÖ'nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Bölücü terör örgütüyle mücadeleye gerek kentlerde, gerekse kırsalda vatandaşımızın huzurunu korumaya azami özen göstererek kararlı biçimde devam edeceğiz.

Önleyici kolluğu güçlendirmek özellikle aile içi şiddet, kadın cinayeti, çocuk istismarı gibi suçlar için önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere kanunu çıkaracağız.

"GATA'YI YENİDEN FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde, ülkemizin dış güvenliğini sağlamaktan sorumlu kurum olan TSK'nın güçlü bir ordu olması en önemli özelliklerimizden birisidir. Bu amaçla ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini gözden geçirerek siyasi etkilerden tamamen arınmasını, bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Göz bebeği ordumuzun beşiği olan askeri liseleri kapattılar. Biz iktidara geldiğimizde başta Kuleli olmak üzere tüm askeri liseler, harp akademileri ve GATA'yı yeniden faaliyete geçireceğiz.

EKONOMİ PROGRAMI

Ülkemiz ekonomisi uçurumun kenarına gelmiş bir otobüse, milletimiz de otobüsün içinde korkuyla bekleşen yolculara benzemektedir. Ekonominin direksiyonunda ise yorgun ve geveze bir şoför var. O direksiyonu o şoförüne elinden alacak, milletimizi varmak istedikleri yere götürecek bir önlemler paketiyle geliyoruz. Uzman ve deneyimli kadrolarımızla orta vadede fert başı geliri 16 bin dolara çıkaracağız.

Ekonomi programımız üç temel eksen üzerinde konumlandırılmıştır. Makro ekonomik istikrar, ekonomik coğrafya ve hızlandırılmış sektörler. Makro ekonomik istikrar ile kontrolden çıkmış enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız. Bu sayede özel sektörün önünü görebilmesini sağlayacağız. Merkez yerel ilişkisini güçlendirerek, yerel, ulusal, küresel olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kalkınma hamlemizi yerelden başlatacağız. Her ilimizin, Denizli gibi Hakkari'nin de önce Türkiye ekonomisi ardından dünya ekonomisine eklemlenmesi için gerekli politikaları uygulayacağız. Hızlandırıcı sektörler ile tüm sektörlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirerek, enerji maliyetlerini düşürerek hem rekabet gücümüzü hem de refahı artıracağız.

"OHAL'İ KALDIRACAĞIZ"

İYİ Parti olarak biz üretim ekonomisine geçiş hedefimiz çerçevesinde, başta OHAL'in kaldırılması ve hukuk devletinin tesisi olmak üzer, ülkede güven ortamının sağlanması için gereken tüm siyasi adımları acilen atacağız. Enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacak Makro ekonomik istikrar programı açıklayacağız. Üretim amaçlı yatırımlar için finansmana erişimi kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. İsrafı önleyecek, elde edilen kaynakları kalkınma programına dahil edeceğiz. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmek için eğitim sisteminde reform yapacağız. Mesleki eğitime önem vereceğiz. Ekonomimizin üretime dayalı olmasının yanında, dengeli büyüyebilmesi için kurallı piyasa mekanizmaları çerçevesinde, devletin planlama izleme ve değerlendirmeleri yapmasını sağlayacağız. Cari açık sorununu üretim ve ihracatı artırmayı, ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefleyen tedbirlerle çözeceğiz.

Kamu maliyesini, mali kural yaklaşımı çerçevesinde disiplin altında tutacağız. Varlık fonunu kaldırıyoruz. Bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına alacağız.

"BDDK'NIN SİYASİ ETKİLERDEN ARINMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Başta doğu ve güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde ekonomik kalkınmayı destekleme, işsizlik sorunun çözmeyi hedefleyen ekosistem oluşturacak büyük ölçekli kamu özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz. Enflasyonla kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Merkez Bankası'nın siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. BDDK'nın siyasi etkilerden arınmasını sağlayacağız. Kamu bankalarının kredi politikalarının siyaset tarafından şekillendirilmesine son vereceğiz. SPK'nın özerkliğini yeniden tesis edeceğiz.

"KADIN İSTİHDAMINI YÜZDE 50'YE YÜKSELTECEĞİZ"

Toplumsal refah ve huzurun önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz işsizliğe karşı kapsamlı bir mücadele başlatacağız. İşsizlik ortalamasını yüzde 5,6'ya düşüreceğiz. Kadın istihdamını yüzde 50'ye yükselteceğiz. Gençlerin iş gücü piyasasındaki talep ettiği nitelikleri kazanabilmesi için mesleki eğitim, staj ve işbaşında eğitim programlarını artıracağız.

Tehlikeli sektörlerde uzun çalışma süreli, ucuz ve kuralsız işçi çalıştırılmasını engelleyerek iş cinayetlerini Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Harcamayı değil, geliri vergilendiren, vatandaşın güveneceği bir vergi sistemi kullanacağız. Vergi mevzuatını sade hale getirerek vergiyi tabana yayacağız.

"ÖTV ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ"

Asgari ücretteki vergileri kademeli olarak kaldıracağız. Akaryakıt başta olmak üzere ÖTV oranlarını düşüreceğiz. Vergi yatırım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade basit anlaşılır ve uygulanabilir hale getireceğiz.

Bu sayede yabancı ve yerli sermaye için güvenilir bir yatırım ortamı sağlayacağız.

Endüstri 4,0'a geçişi hızlandırmak suretiyle, sürdürülebilir mükemmeliyet merkezleri kuracağız. Bu merkezler ile ileri teknoloji üretmek için, mikro kobi ve büyük ölçekli işletmeleri, kümelenme modeliyle bir araya getireceğiz.

"MESLEKİ YÜKSEK OKUL MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK"

Mesleki yüksek okul mezunlarına kısa dönem imkanı sağlayacağız.

"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜNÜ KURACAĞIZ"

Hem ineği hem samanı ithal eden ülke durumuna düşürüldük. Bu iktidar döneminde kendisini yakan, ürününü yakan çiftçilerimiz oldu bizim. 70 yaşından sonra elindeki bastonla protestocu olan teyzelerimiz, köylülerimiz oldu bizim. Bu duruma derhal bir son vereceğiz. Türkiye'nin 5 yıl içinde tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olmasını sağlayacağız. Tarımda dönüşüm ve verimlilik stratejisi çerçeve programını uygulamaya koyacağız. Ülkemizdeki tarımsal üretime ait tüm süreçlerin izlenebileceği bir tarımsal üretim bilgi izleme yönetim değerlendirme sistemi kuracağız. Tarımda ARGE'yi desteklemek üzere Atatürk Orman Çiftliği tarımsal araştırma ve teknoloji geliştirme enstitüsünü kuracağız."

AK Partili Sorgundan, Meral Akşenere tepki AK Partili Sorgundan, Meral Akşenere tepki

İYİ Parti'den 'Anlat Hemşehrim Dertleşelim' Projesi İYİ Parti'den 'Anlat Hemşehrim Dertleşelim' Projesi

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER İYİ PARTİ İYİ

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.