Bakanlık o şirketlere ceza yağdırdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Bakanlık o şirketlere ceza yağdırdı...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı denetim firmaları ile alakalı verilen cezalara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık çok sayıda firmanın yetki izin belgelerini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile onlarca yapı denetim firması için verilen cezalar yayımlandı. İşte o firmalar ve verilen cezaların ayrıntıları.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren 380 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Markon Yapı Lab. Mim. Müh. İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Markon Yapı Lab. Mim. Müh. İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan Betül ERŞAHAN’ ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 31.01.2019 tarih ve 562/08 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 18.02.2019 tarih ve 40491 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 1728/1-1

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 06 parsel üzerindeki 202397 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hıdır UNAT (Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2017/3070 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.11.2018 tarihli ve E.2017/3070-K.2018/2315 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hıdır UNAT hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 18.02.2019 tarihli ve 38736 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 1729/1-1 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1503 dosya no’lu GÜN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1660 dosya no’lu GÜNGÖR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1682 dosya no’lu TAJMAHAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1784 dosya no’lu AGA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2421 dosya no’lu BÜYÜK İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2954 dosya no’lu MAVİŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2978 dosya no’lu PİLYE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 2984 dosya no’lu TAMAY Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarih ve 40864 sayılı Olur'u ile
geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur. 1724/1/1-1

Bakanlık Makamının 18.02.2019 tarih ve 40866 sayılı Makam Olur’una istinaden;

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1796 belge no’lu BEYAZKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 22 belge no’lu İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 793 belge no’lu DOĞUTEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 643 belge no’lu A YAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1577 dosya nolu ALF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2382 belge no’lu RD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2168 belge no’lu AKGÜVERCİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1305 belge no’lu DNTM67 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1627 belge no’lu MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir.

Vali Karaloğlu'dan Boğaçay projesine övgüÖnceki Haber

Vali Karaloğlu'dan Boğaçay projesine övg...

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu... 91. Oscar Ödülleri'ni kazananlarSonraki Haber

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!